145

Stjórnarfundur Hollvinasamtaka líknarþjónustu haldinn föstudaginn 30. september 2016 í kl.10:30 húsakynnum Oddfellowreglunnar á Akureyri.

Mættir voru:
Rún Halldórsdóttir formaður
Rósa Kristjánsdóttir ritari
Ingimar Einarsson meðstjórnandi
Kristín Sólveig Bjarnadóttir meðstjórnandi

Dagskrá fundarins:
1. Málþing dagsins
2. Framtíð samtakanna
3. Undirbúningur aðalfundar
4. Önnur mál

 

1.
Kristín Sólveig kynnti okkur undirbúning málþingsins sem við vorum komin norður til að taka þátt í.
Allir sem að því stóðu, veittu ómetanlegan stuðning að öllu leyti og voru boðnir og búnir að leggja sitt að mörkum án nokkurrar þóknunnar fyrir.
Forseti Íslands sendi ávarp á netinu þar sem hann gat ekki verið viðstaddur sjálfur og byrjaði málþingið á mjög svo hvetjandi og uppörvandi orðum hans. Kristín sagði okkur að Guðni og eiginkona hans hefðu unnið um tíma á námsárum sínum á líknardeild í Bretlandi svo hann þekkir til þeirrar starfsemi.

2.
Varðandi umræðuna um framtíð samtakanna var ákveðið að eiga fund með stjórn Lífsins um samvinnu og jafnvel samruna þessarra tveggja samtaka.
Nauðsynleg er að breyta lögum beggja samtaka ef af þessu verður, Rún mun ráðfæra sig við Tryggva Gíslason um þau mál.
Rósa tekur að sér að finna tíma með stjórn Lífsins.

3.
Ráðgert að hafa aðalfund samtakanna í nóvember og kynna þá tillögur að samvinnu/samruna samtakanna við Lífið.
Breyting er á stjórn Hollvinasamtakanna þar sem Helgi Ágústsson óskar eftir að ganga úr stjórninni strax af persónulegum ástæðum.
Ingimar ætlar að ganga í að yfirfæra prókúru en Rún mun ræða við Helga um frágang reikningsmála og koma þeim til endurskoðenda samtakanna.

 

Fleira var ekki á dagskrá þessa fundar og var honum slitið um kl.11:15.
Fundargerð ritaði Rósa Kristjánsdóttir

301

Stjórnarfundur Hollvinasamtaka líknarþjónustu haldinn þriðjudaginn 1.mars 2016 kl. 16:00 í húsakynnum Reykjavíkurakademíunnar við Þórunnartún í Reykjavík.

Mættir voru:
Rún Halldórsdóttir formaður
Helgi Ágústsson gjaldkeri
Rósa Kristjánsdóttir ritari
Ingimar Einarsson meðstjórnandi
Kristín Sólveig Bjarnadóttir meðstjórnandi

Dagskrá fundarins:
1. Samþykkt fundargerðar
2. Starf komandi árs
3. Framtíð samtakanna
4. Önnur mál

Rún setti fundinn og voru fundargerðir síðasta stjórnarfundar og aðalfundar bornar upp til samþykktar. Engar athugasemdir komu fram og skoðast þær samþykktar.

Enn á ný var rætt um hvernig við getum beitt okkur og hvert væri mest aðkallandi verkefni á nýju ári. Fundur með landlækni og velferðarnefnd ?
Varðandi áframhaldandi starf Hollvinasamtakanna voru til að byrja með frekar áform um að sameinast eins og t.d. Lífinu samtökum um líknarmeðferð og tillaga um að kalla til fundar með formanni Lífsins. Einnig kom fram tillaga um að færa líknardeildinni sjóð samtakanna. Umræða um að á næsta aðalfundi yrði lögð fram tillaga um félagaslit.

Mikilvægt að fylgja eftir ályktun aðalfundarins til ráðherra varðandi líknardeild á Akureyri. Kristín Sólveig var innt eftir því hvort eitthvað væri að frétta af þeim málum á vettvangi. Kristín Sólveig hafði sent fyrirspurn um málið til Bjarna Jónassonar forstjóra SAK nýverið en þar er enginn breyting á eða niðurstaða komin í málið. Vinnuhópur lagði til 2014 að þörf væri á viðbótarlegudeildum á SAK og mikilvægt að þar verði gert ráð fyrir líknardeild. Rekstrarfé vantar sem fyrr en ýmis líknarfélög eins og t.d. Oddfellowreglan eru tilbúin með penningagjafir verði lagt af stað.

Við þessa umræðu færðust fundarmenn allir í aukanna og kom fram tillaga frá Kristínu Sólveigu um málþing á Akureyri með haustinu þar sem málefni líknardeildar yrðu til umræðu og þar m.a. kallað eftir svörum frá ráðherra heilbrigðismála um á hverju strandar. Málþingið yrði kynnt sem samtal við almenning um líknarþjónustu á norðurlandi.

Gert yrði ráð fyrir að virkja velvilja Oddfellowreglunar og fá hjá þeim aðstöðu til fundarins og var Valgerður Valgarðsdóttir djákni nefnd en hún er fyrrum starfsmaður SAK og virk í Oddfellowreglunni. Kristín Sólveig mun hafa samband við hana svo og heimafólk sem kæmi að eins og t.d. starfsfólk heilsugæslunnar á Akureyri. Fleiri líknarfélög hafa sýnt þessu máli áhuga og velvilja og er nauðsynlegt að ræða við það fólk.

Fram kom tillaga um að ræða við Tryggva Gíslason um að flytja ávarp í upphafi og stýra málþinginu. Skemmst er frá að segja að Helgi ræddi strax við Tryggva og tók hann vel í að gera þetta. Fleiri tillögur komu um ræðumenn og má þar nefna Bjarna Jónasson sem myndi kynna sjónarmið SAK, Elísabet Hjörleifsdóttir frá Háskólanum á Akureyri sem myndi kynna Hvers vegna líknardeild?

Mikilvægt að fá ráðherra og landlækni til samtalsins.

Dagsetningar sem nefndar voru eru 23.eða 30.september 2016

Ákveðið var að vinna vel í undirbúningi fyrir vorið þannig að sem flest yrði komið á hreint fyrir sumarfrí.
Næsti fundur ákveðinn þriðjudaginn 3.maí kl.16:00 fundarstaður ekki ákveðin.
Formaður sleit fundi um kl.17:00

Fundargerð ritaði Rósa Kristjánsdóttir

 

584

Mætt voru: Ingimar Einarsson, formaður, Helgi Ágústsson, gjaldkeri, Rósa Kristjánsdóttir, ritari og Rún Halldórsdóttir, meðstjórnandi. Kristín Sólveig Bjarnadóttir, meðstjórnandi, boðaði forföll.

Fundurinn var fyrst og fremst til undirbúnings aðalfundar sem fór fram á sama stað síðar um kvöldið.

Ingimar vildi setja niður helstu áherslur okkar fyrir komandi starfsár en áfram eru það brýnustu verkefnin að ná eyrum stjórnvalda og ræða mikilvægi stefnumótunar fyrir líknameðferð í landinu.

Stjórnrmenn voru sammála um að stefna að því á nýju ári að fá fund með landlækni, velferðarnefnd Alþingis og velferðarráðuneytisfólki.

Helgi var beðinn um að setja saman ályktun sem lögð yrði fyrir aðalfundinn varðandi nauðsyn þess að stjórnvöld legðu líknarþjónustu á Akureyri lið svo hægt verði að opna líknardeild á sjúkrahúsinu og tryggja jafnframt fé til rekstrar hennar.

Ingimar vill gjarnan hætta sem formaður samtakanna vegna anna og var Rún beðin að taka að sér það hlutverk og fellst hún á það.

Fleira var ekki rætt að sinni en fundi var slitið um kl. 19:30.

Fundargerð ritaði Rósa Kristjánsdóttir.

 

579

 47. stjórnarfundur í Hollvinasamtaka líknarþjónustu, haldinn þann 17. september 2015
kl. 16:30 í Reykjavíkur-Akademíunni, Skúlatúni 2, Reykjavík.

 

Mætt voru: Helgi Ágústsson, Ingimar Einarsson, Kristín S. Bjarnadóttir og Rún Halldórsdóttir. Rósa Kristjánsdóttir boðaði forföll.

 

Dagskrá:

1.     Samþykkt dagskrár. Dagskrá fundarins var samþykkt samhljóða. 

2.      Ráðstefnan 16. apríl um Listina að deyja. Stjórnarmeðlimir voru sammála um að vel hefði tekist til og að almenn ánægja hefði verið með ráðstefnuna sem var þétt setin. Ingimar mun hafa samband við Ævar Kjartansson sem stýrði ráðstefnunni og kanna hvort einhvers konar samantekt á því sem þar fór fram hafi verið gerð.

3.      Staða líknarþjónustunnar.

–          Heimsókn á líknardeild LSH 12. janúar 2015. Hluti stjórnar Hollvinasamtakanna heimsótti og skoðaði Líknardeildina í Kópavogi á vordögum og ræddu við forsvarsmenn deildarinnar. Þar kom m.a. fram að deildin þarfnaðist helst stuðnings við gerð bæklings um hvað fælist í líknarmeðferð.
–          Áformaður fundur með landlækni. Samhljóða samþykkt að fresta fundi með landlækni þar sem mikið álag er á embætti hans um þessar mundir sökum verkfalla í heilbirgðiskerfinu.

4.      Framtíð samtakanna og samstarf við aðra aðila. Stjórnarmeðlimir voru sammála um að þörf  sé áfram fyrir Hollvinasamtök líknarþjónustu sem geti í samvinnu við önnur félög á sviðinu stuðlað með ýmsum hætti að góðri líknarþjónustu á Íslandi. Áherslan ætti bæði að vera á fræðslu og umræðu, sem og á þrýsting á stjórnvöld hverju sinni. Stjórnarmeðlimir voru sammála um að samvinna við önnur félög væru nauðsyn því samtakamátturinn skili betri árangri. 

5.      Logo samtakana. Rætt var um að láta hanna logo fyrir samtökin. Hugmyndir sem komnar eru, voru annars vegar biðjandi hendur og hins vegar einhvers konar útfærsla á sólarlagi. Málinu var frestað fram yfir aðalfund.

6.      Alþjóðlegur dagur líknar 10. október 2015.

–          Hidden Lives, Hidden Patients/Líf og líkn í felum. Ákveðið var að stofna ekki til sérstakrar dagskrár á alþjóðlegum degi líknar í ár en Kristín stakk upp á að bjóða þess í stað upp á upp á fræðsluerindi á aðalfundi félagsins í nóvember. Það var samþykkt og Ingimar stakk upp á að fá Ásdísi Þórbjarnardóttur hjúkrunarfræðing M.Sc. til að kynna niðurstöður meistararannsóknar sinnar, “Líknarmeðferð á Íslandi í alþjóðlegu ljósi”. Ingimar mun hafa samband við Ásdísi. Einnig var stungið upp á fræðsluerindi frá Þórhildi Kristinsdóttur öldrunarlækni sem hélt áhugvert erindi á ráðstefnunni í vor. Rún tók að sér að heyra í henni.

7.      Önnur mál.

–          a) Aðalfundur Hollvinasamtakanna. Ingimar vinnur að undirbúningi fyrir aðalfund sem verður haldinn í nóvember næstkomandi. Helgi tók að sér að fá Gunnar Gunnarsson til að skoða reikninga samtakanna. Samþykkt var samhljóða að innheimta ekki félagsgjöld á árinu 2015.  

 

Fleira var ekki tekið fyrir, fundi var slitið kl. 17:25. 

Kristín S. Bjarnadóttirfundarritari

 

720

46. stjórnarfundur í Hollvinasamtökum líknarþjónustu, haldinn í safnaðarheimili Neskirkju fimmtudaginn 16. apríl 2015 kl. 15:30.

Mætt voru: Ingimar Einarsson, Helgi Ágústsson, Kristín S. Bjarnadóttir og Rún Halldórsdóttir. Rósa Kristjánsdóttir var upptekin við undirbúning fyrir ráðstefnu á vegum samtakanna og boðaði því forföll.
Dagskrá:

1. Samþykkt dagskrár. Dagskrá fundar lá fyrir og var samþykkt samhljóða.

2. Staða líknarþjónustu í landinu. Rætt var um að safna þurfi saman upplýsingum um stöðu líknarþjónustu í landinu til undirbúnings fundar með landlækni. Rætt var um að rekja á fundi með landlækni í örstuttu máli sögu hollvinasamtakanna en fyrst og fremst verði áherslan á að hverju þarf að vinna í framtíðinni. Samhljóða samþykkt að vinna að minnisblaði fyrir fund með landlækni á vordögum.

3. Málþing um forgangsröðun í heilbrigðismálum. Málþing um forgangsröðun í heilbrigðismálum voru haldin á vegum ráðuneytis í Reykjavík árið 1998 og árið 2004 á Akureyri. Ingimar kom með þá tillögu að hollvinasamtökin haldi slíkt málþing næstkomandi haust. Hugsanlega gæti orðið um 3-4 klst. málþing að ræða. Ingimar mun skoða hvað áður hefur verið fjallað um á fyrri þingum og koma með tillögur að efni fyrir málþing sem stefnt er að hollvinasamtökin standi fyrir í haust.

4. Heimasíða. Stjórnarmeðlimir lýstu yfir ánægju sinni með nýtt útlit heimasíðu hollvinasamtakanna en nýr aðili hefur tekið við rekstri hennar.

5. Styrkur til ráðstefnunnar Listin að deyja. Rósa Kristjánsdóttir sem er fulltrúi hollvinasamtakanna í undirbúningsnefnd fyrir ráðstefnuna “Listin að deyja” sem haldin verður í Háskóla Íslands nú á eftir, hafði fyrir fundinn óskað eftir 100.000 kr. framlagi samtakanna til að standa straum af kostnaði við ráðstefnuna. Jafnframt lagði hún til að Helgi Ágústsson, sem fór með aðalfyrirlesarann Peter Fenwick prófessor í taugasálfræði og fjölskyldu hans í kynnisferð út fyrir borgina í gær, fái greiddan útlagðan kostnað við ferðina. Þetta var samhljóða samþykkt.

6. Logo félagsins. Rósa Kristjánsdóttir hafði lagt það til fyrir fundinn að rætt yrði hvort hanna ætti logo fyrir hollvinasamtökin. Vel var tekið í þessa hugmynd og stakk Helgi Ágústsson upp á falast mætti eftir að nota sem fyrirmynd, mynd sem hann þekkir til af biðjandi höndum. Kristín S. Bjarnadóttir stakk upp á einhvers konar útfærslu af sólarlagi. Slíkt logo myndi ef til vill höfða líka til þeirra sem eru ekki trúaðir. Ákveðið var að fá að sjá myndina sem Helgi hafði í huga, hann mun senda stjórnarmeðlimum hana í tölvupósti.

7. Fyrirspurn um starfsemi samtakanna. Ingimar greindi frá fyrirspurn sem hann fékk í tölvupósti frá Mirjam Maeekalle en hún spurði út í starfsemi samtakanna og hvort hún gæti lagt þeim lið með einhverjum hætti. Ingimar mun áframsenda tölvupóstinn á stjórnarmeðlimi.

8. Heimilsfang samtakanna. Nokkrar umræður urðu um heppilegt heimilisfang en það er í Neskirkju eins og er. Ingimar bauðst til að kanna hvort hann gæti nýtt pósthólf á vinnustað sínum fyrir samtökin og var það samhljóða samþykkt.

9. Önnur mál.

a. Innheimta félagsgjalda. Samþykkt var að innheimta 3000 kr. félagsgjöld um svipað leyti og málþingið verður í haust.

b. Kristín S. Bjarnadóttir benti á að huga þurfi að því að fjölga félagsmönnum, hún stakk upp á að bjóða sérstaklega inngöngu í félagið á málþinginu í haust og var það samþykkt samhljóða.

 

Fleira var ekki tekið fyrir, fundi var slitið kl. 16:15 og haldið til ráðstefnunnar um listina að deyja.
_______________________
Kristín S. Bjarnadóttir
fundarritari

615

Fundargerð stjórnar Hollvinasamtaka líknarþjónustu.

45. fundur haldinn 25. nóvember 2014 kl. 17:00 í húsakynnum Félags íslenskra bókaútgefenda, Barónsstíg 5.
Mætt: Helgi Ágústsson, Ingimar Einarsson, Kristín Sólveig Bjarnadóttir, Rósa Kristjánsdóttir og Rún Halldórsdóttir.

Dagskrá:
1. Ný stjórn skiptir með sér verkum.
2. Framtíð samtakanna.
3. Önnur mál.

 

Rún Halldórsdóttir tók sæti í stjórninni. Var hún boðin velkomin og henni gerð grein fyrir tilurð samtakanna og helstu verkefnum fram til þessa.

Ingimar féllst á að taka að sér formennsku og skiptast þá verkefni stjórnar á eftirfarandi hátt:
Ingimar Einarsson, formaður.
Helgi Ágústson, gjaldkeri.
Rósa Kristjánsdóttir, ritari.
Kristín Sólveig Bjarnadóttir og Rún Halldórsdóttir meðstjórnendur.

Huga þarf að framtíð samtakanna og missa ekki sjónar af upphaflegu markmiðunum um að   koma að umræðu um heilbrigðisstefnu stjórnvalda og mikilvægi líknarþjónustu á landinu öllu. Heilbrigðisstefnan hefur ekki verið tekin til umræðu í þinginu lengi og ástandið í heilbrigðiskerfinu er mjög viðkvæmt þessa stundina. Líknarþjónusta hefur heldur ekki verið hluti af umræðu um betri heilbrigðisþjónustu.

Helgi benti á mikilvægi þess að kalla eftir fundi með Velferðarnefnd Alþingis. Ákveðið var að undirbúa slíkan fund í janúar og stefna jafnframt að því að hitta nýjan landlækni sem fyrst.

Stjórnin er sammála um að gera gangskör að því að bæta heimasíðu samtakanna og sinna betur upplýsingaskyldu við félagsmenn. Ingimar ætlar að ræða við fyrrverandi formann, Tryggva Gíslason og fá upplýsingar um hverjir hafi séð um heimasíðuna.

Framundan er samvinnuverkefni Hollvinasamtakanna og Háskóla Íslands, Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Læknafélags Íslands, Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins, Lífsins samtaka um líknarþjónustu og Nýrrar dögunar. Vinnuheiti verkefnisins er „Samtal um dauðann“ og hefur verið ákveðið að halda ráðstefnuna 16. apríl 2015 í húsakynnum Háskóla Íslands, en ekki liggur fyrir nákvæmlega hvar.

Aðalfyrirlesari þessarar ráðstefnu er Peter Fenwick, breskur taugasálfræðingur, og svo er hugmynd um að fá fólk í panel sem hefur reynslu úr sínu lífi af missi ástvinar. Málið er á vinnslustigi en gert ráð fyrir að byrja strax á nýju ári að auglýsa og ganga frá dagskrá.

Hollvinasamtökin koma til með að taka þátt í kostnaði við ráðstefnuna og vinna ásamt öðrum að umgjörð hennar. Helgi hefur tengsl inn í  RÚV og verður gott að hafa þá tengingu þegar kynning ráðstefnunnar hefst á nýju ári. Hann hefur sömuleiðist boðist til að kynna landið fyrir Peter Fenwick og hans fólki. Því tilboði verður komið á framfæri.

Stjórnin mun vinda sér í að koma stefnumálum samtakanna á framfæri af fullum krafti á nýju ári og vonandi verða heilbrigðismálin þá komin í betri farveg.

Ekki var fleira rætt á fyrsta fundi nýrrar stjórnar.

 

Fundi var slitið kl. 18:00.

 

Fundargerð ritaði Rósa Kristjánsdóttir.

 

318

Fundargerð stjórnar Hollvinasamtaka líknardeilda.

41. fundur stjórnar Hollvinasamtaka líknarþjónustu haldin í framhaldi af aðalfundi samtakanna þriðjudaginn 29. október 2013 kl: 21:00

Dagskrá
1. Stjórnin skiptir með sér verkum.
2. Málefni næstu missera.
3. Önnur mál.

Stjórnarmenn  mæltu með að Tryggvi Gíslason tæki við sem formaður og samþykkti hann það. Helgi Ágústsson var kjörinn gjaldkeri, Rósa Kristjánsdóttir ritari og Kristín Sólveig Bjarnadóttir og Dr. Ingimar Einarsson meðstjórnendur.  Allir stjórnarmenn voru mættir á fundinn.

Tryggvi ræddi mikilvægi þess að skrifa greinar í blöð og er sjálfur með greinar í smíðum sem framlag Hollvinasamtaka líknardeilda.  Mikilvægt að við fáum notið krafta Ingimars í alþjóðlegu samhengi í nafni samtakanna.  Mikilvægt að stefna að auknu samstarfi við önnur félagasamtök sem hafa heilbrigðismál á sinni stefnuskrá. Á aðalfundinum var t.d. Þorbjörn Jónsson formaður Læknafélags Íslands, mikilvægt að stefna að því efir áramót að funda með LÍ, FÍh, Lífinu samtökum sjúklinga og aðstandenda þeirra, nefnt var Bergmál en þau hafa séð um afþreyingu fyrir krabbameinsgreinda og þeirra aðstandendur til margra ára. Ráðgert að Kristín Sólveig skoði hvenær í febrúar hún gæti komið og við þá fundað með sem flestum af ofannefndum.

Mikilvægt fyrir okkur að fá einhvern góðan í lið með okkur til að halda heimasíðunni okkar í betra standi mikilvægt að koma upplýsingum til félagsmanna reglulega þar inn.
Rósa nefndi mikilvægi þess að geta sett inn fundartíma fyrir næsta tímabil. Leggja upp með að hafa fimm stjórnarfundi yfir tímabilið.
Setja okkur það markmið að vera með ráðstefnu næsta haust og koma á fundi fulltrúa Hollvinasamtakanna og velferðarnefndar alþingis sem fyrst.

Fundi slitið um 21:30.
Ákveðið að næsti fundur verði þegar Kristín Sólveig á heimangengt í janúar-febrúar 2014.
Fundargerð ritaði Rósa Kristjánsdóttir